KOLOFON

KOLOFON

Information om allmän informationsskyldighet enligt § 6 lag om tele service

printwear.eu GmbH & Co KG
Weißenburger Str. 71
44145 Dortmund
kontakt@bags2GO.eu

Commercial Register: HRA 17562
Domstol och uppfyllelseort: Dortmund
Tax No. 317/5776/0394
VAT No. DE289199453

Managing directors: L-SHOP-TEAM GmbH